Nedopusťte, aby Vás dostihla Vaše chybná rozhodnutí

Nikdo z nás není neomylný a všichni děláme chyby. Některé z nich je možné napravit velmi rychle a velmi jednoduše. U jiných je tomu přesně naopak a jejich následky pak můžeme nést celý život. Nejhorší jsou chyby, které se týkají financí a majetku. Pokud těmto chybám chcete předejít, pak by Vás jako podnikatele, zodpovědného rodiče nebo uvědomělého člena společnosti měl začít zajímat svěřenecký fond.

Myslete dopředu a předvídejte

Svěřenecký fond neboli trust je v české legislativě již poměrně ustálenou záležitostí. Přesto si stále mnoho lidí neuvědomuje jeho plný význam a důsledky, lépe řečeno výhody, jaké může přinášet. Jednoduše je však možné o trustu říci, že díky němu můžete myslet dopředu, přičemž budete předvídat a určovat, jak bude s Vaším majetkem nakládáno, přestože oficiálně nebudete jeho vlastníkem.